تماس با ما


صاحب امتیاز :محمدباقر صلواتی زاده


تماس با ما

(021)-9130 6963


استان: اردبیل، شهرستان : اردبیل، بخش : مرکزی، شهر: اردبیل، محله: معجز، خیابان شهید ابراهیم زارع گلمغانی، بن بست (شهیدآسیابانی)، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،،

تماس با ما

(021)-9130 6963

© 2024 - Sharj Sim Kart